Global Trade

Dampa se primjenjuje najčešće za oblaganje fasadnih i stropnih površina.

PREDNOSTI I KARAKTERISTIKE

Odlikuje se izuzetnim estetskim izgledom i ima skriveni spoj.

Montira se na drvenu ili metalnu konstrukciju od elemenata koji se rade zasebno i spajaju na poseban način skrivenim spojem.

Profiliranje dampe obavlja se na automatskom stroju za profiliranje dampe.