Global Trade

Trapezno profilisani lim (TR10/100, TR20/140, TR25/140, TR40/120 ) predstavlja izvrsno rješenje za pokrivanje objekata, s tim da je posebno pogodan za pokrivanje industrijskih hala, gdje nalazi svoju najširu primjenu.

PREDNOSTI I KARAKTERISTIKE

  • koristi se kao stropni ili fasadni lim
  • izuzetna izdržljivost pri velikim opterećenjima
  • dodatna ojačanja u donjoj zoni lima
  • dobar estetski dojam
  • automatizirana proizvodnja na linijama za profilisanje trapeznih limova

Trapezni limovi se po želji kupca mogu dobiti i sa FILC-om. Filc je samoljepljiva membrana koja ovisno o nagibu krovne plohe i gramaži samoga filca može apsorbirati do 900gr/m2 vode. Na limove se tokom profilacije nanosi HDF Filc koji spriječava pojavu kondenzacije i kapanja.