Global Trade

Preduzeće Global Trade d.o.o. Mostar je specijalizirano za izradu i ugradnju svih vrsta profilisanih trapeznih limova, limova u obliku crijepa, građevinske limarije i ostale galanterije od raznih vrsta limova.

Permanentno prateći i dugoročno sagledavajući razvoj tehnologije, kao konstantan i dinamičan proces, posjedujemo mašine za brzo, precizno i profesionalno izvođenje radova prema suvremenim tehnološkim zahtjevima. Proizvodnja je u potpunosti prilagođenja potrebama i željama kupaca.


Automatizacija procesa proizvodnje je uveliko skratila vrijeme potrebno da se plasira gotovi proizvod, a istodobno je zadržan vrhunski kvalitet proizvoda. Duga tradicija, obučena radna snaga i rukovodni kadar, savremen pogon, kao i veliki broj zadovoljnih klijenata i saradnika naš su doprinos građevinarstvu.
Naš klijent, zadovoljan klijent!