Global Trade

Sinusoidni lim se prvenstveno koristi kao fasadni profil, najčešće za privredne, sportske, trgovačke, industrijske i administrativne objekte.

PREDNOSTI OVE VRSTE LIMOVA

Sendvič izvedba fasade sa finalnom oblogom od sinusoidnog profila predstavlja izuzetno funkcionalno i estetski atraktivno rješenje, naročito pri oblaganju većih fasadnih površina.

Također se može koristiti i kao krovni profil jer ima izraženu nosivost pa time i prilagodljivost različitim krovnim podkonstrukcijama. Preporučuje se kod mansardnih krovova gdje će njegov estetski izgled doći do punog izražaja.

Pokrivna širina sinusnog profila iznosi 1.000mm. Visina rebra je 35mm, a dužinu, boju i debljinu lima određuje kupac.