Global Trade

L-25/140 pripada grupi trapezno profilisanih limova savijenih u radijusu prema krovnoj konstrukciji i predstavlja brzo i pouzdano rješenje za pokrivanje lučnih krovova.

PREDNOSTI I KARAKTERISTIKE

Lučno profilisani limovi smanjuju potrebnu krovnu konstrukciju usljed njihovih jakih nosećih karakteristika.

Isporučuju se na gradilište savijeni u radijusu tako da nikakva naknadna dorada nije potrebna.

Profiliranje lučnog trapeznog lima obavlja se na automatskoj liniji za profiliranje lučnih trapeznih limova.