Global Trade

Lim u obliku crijepa u velikoj mjeri je zastupljen na tržištu kao najbolji izbor za krovopokrivanje svih vrsta objekata, od malih montažnih kuća i vikend objekata, preko individualnih stambenih kuća, do velikih stambenih zgrada i poslovnih objekata. Po svom dizajnu lim u obliku crijepa je sličan klasičnom pokrovu, istovremeno otklanjajući brojne njegove nedostatke. Prilagodljivost krovnog lima u obliku crijepa se očituje u mogućnostima primjene na gotovo svim tipovima krovova. Prilikom odabira željenog izgleda krova investitor ne mora brinuti o ograničenjima krovnog pokrivača, kao kod klasičnih krovova.

PREDNOSTI I KARAKTERISTIKE

  • postojanost i izdržljivost u svim klimatskim uslovima
  • otpornost na oštre zime i tropske vrućine
  • otpornost na jake vjetrove
  • izuzetna čvstoća
  • pričvršćivanje sa specijalnim vijcima sa neoprenskom podloškom
  • automatizirana proizvodnja na linijama za profilisanje lima u obliku crijepa

Lim u obliku crijepa se po želji kupca može dobiti i sa FILC-om. Filc je samoljepljiva membrana koja ovisno o nagibu krovne plohe i gramaži samoga filca može apsorbirati do 900gr/m2 vode. Na limove se tokom profilacije nanosi HDF Filc koji spriječava pojavu kondenzacije i kapanja.